top of page

Registrul pentru evidența Hotarârilor Autorității Deliberative

Data

Titlu

Descriere

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 93

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 55

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1
bottom of page