ACHIZITII PUBLICE

ANUNȚ PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ NR. 1778 DIN 12.06.2020

     Denumire achiziție:


”Proiectare și execuție Modernizare Școala primară sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - Achiziții directe pe anul 2020

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2020

     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2020 la UAT Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE PUBLICATE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE 2019

Lista anunțurilor de atribuire publicate în Sistemul Electronic de Achiziții publice în anul 2019

LISTA ACHIZIȚII DIRECTE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE 2019

Lista achizițiilor directe în Sistemul Electronic de Achiziții publice în anul 2019