URBANISM

TABEL CENTRALIZATOR CU AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE EMISE IN ANUL 2022

TABEL CENTRALIZATOR CU CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE IN ANUL 2022

REGULAMENT

PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE 

PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI




ANEXA NR. 1 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 2 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 3 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 4 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 5 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 6 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 7 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 8 - DESCĂRCARE



ANEXA NR. 9 - DESCĂRCARE