ANUNTURI

ANUNȚ COLECTIV PENTRU PUBLICAREA PRIN PUBLICITATE - NR. 457

     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNT

In conformitate cu prevederile articolelor 11, 14,si 15 din Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare informam persoanele fizice si juridice privind obigativitatea de a declara datele privind inscrierea in registrul agricol in anul 2021 precum si termenele legate pan a la ca re se pot face aceste declaratii

ANUNȚ COLECTIV PENTRU PUBLICAREA PRIN PUBLICITATE - NR. 371

     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,  aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Alexandru Vlahuță în sala de ședință a Primăriei Comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, in ziua de joi, 04.02.2021, ora 10.00

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,  aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Alexandru Vlahuță în sala de ședință a Primăriei Comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, în ziua de vineri, 22.01.2021, ora 10.00

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori