ANUNTURI

ANUNȚ

INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 

PENTRU CONSTRUIRE STARETIE, CHILII MONAHALE SI PARACLIS TITULAR MANASTIREA "Nasterea Maicii Domnului" DIN COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA JUDETUL VASLUI 

ANUNȚ

referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Alexandru Vlahuta, judeţul Vaslui”

ANUNȚ

PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL SI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA ALEXANDRO VLAHUTA, JUD. VASLUI 

REZULTAT - PROBA SCRISA

Concurs pentru ocuparea functiei publice, vacante, consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul cornpartimentului urbanism disciplina in constructii amenajarea teritoriului organizat in data de 17.05.2021

ANUNȚ

     Privind rezultatul la proba de interviu a concursului organizat in data de 17.05.2021, in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment urbanism disciplina in constructii amenajarea teritoriului.