top of page

ORGANIZARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului comuneiAlexandru Vlahuță îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei Alexandru Vlahuță, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraţia publică locală.

INSTITUŢII SUBORDONATE

Școala cu clasele I-VIII Alexandru Vlahuță

bottom of page