top of page

DATE GENERALE

Populaţia: 2375 locuitori, din care 45% persoane apte de muncă.

 

Populaţia comunei Alexandru Vlahuţă numără aproximativ 2375 de persoane, fiind divizată astfel: 804 persoane în localitatea Alexandru Vlahuţă, 347 persoane în localitatea Buda, 195 persoane în localitatea Ghicani, 279 în localitatea Morăreni şi 750 în localitatea Floreşti.

 

Majoritatea populaţiei comunei are ca ocupaţie de bază agricultura.

 

Hidrografia: Reţeaua hidrografică este destul de densă fiind reprezentată în primul rând de Simila, Ibana şi Similişoara şi de pâraie mai mici: Pătrăşcani, Gădeasa, Serpoaia, Mânzăţetul, Socilor etc.

 

Regimul climatic influenţează negativ debitul apelor curgătoare în perioadele secetoase, acesta se reduce semnificativ, variaţiile sunt foarte mari, cursurile mai mici pot să sece uşor. La producerea acestor fenomene contribuie şi regimul aparte al apelor subterane care datorită structurii geologice a solului nu alimentează constant şi eficient apele curgătoare.

 

Clima: Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în sectorul de climă temperat – continentală, suferind însă unele influenţe din partea celui de stepă din estul continentului. Temperatura medie anuală este de 9,6º C, media pe ianuarie de -4,1º C şi cea din iulie de +22º C, numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ fiind de 109,5.

 

Precipitaţiile, sub formă de ploaie şi zăpadă nu sunt întotdeauna suficiente, şi cunosc diferenţieri foarte accentuate în cursul anului, având o cantitate medie anuală de 437 mm. Vânturile dominante sunt cele din nord, nord – est şi sud, acestea fiind cu o viteză mai mare, în special cele din sud, când reuşesc să se înscrie pe culoarul Similei.

 

Fauna: Fauna este bogat reprezentată în comuna Alexandru Vlahuţă, păsările şi animalele răspândindu-se în funcţie de relief şi de natura vegetaţiei. În păduri este localizat lupul, mistreţul, căpriorul, vulpea, bursucul; dintre păsări, corbul, gaiţa, ciocănitoarea, privighetoarea, mierla, cioara.

bottom of page