REGISTRUL AGRICOL

ANUNT

In conformitate cu prevederile articolelor 11, 14,si 15 din Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare informam persoanele fizice si juridice privind obigativitatea de a declara datele privind inscrierea in registrul agricol in anul 2021 precum si termenele legate pan a la ca re se pot face aceste declaratii

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 12 din 22 februarie 2006

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

ORDIN Nr. 2204/2015 din 21 august 2015

privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

ORDIN Nr. 946 din 13 iunie 2014

privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

ORDIN Nr. 897/798 din 7 septembrie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori