REGISTRUL AGRICOL

ACTE NECESARE INSCRIERII IN REGISTRUL AGRICOL

1. ACTE IDENTITATE PROPRIETAR SI MEMBRII FAMILIEI.


2. ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI DETINUT:
- TITLUL DE PROPRIETATE;
- CERTIFICAT MOSTENITOR;
- CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE;
- CARTE FUNCIARA;
- CONTRACT COMODAT;
- CONTRACT ARENDA;
- CONTRACT CONCESIUNE.

3. ADEVERINTA DE LA MEDICUL VETERINAR PENTRU ANIMALELE DETINUTE IN GOSPODARIE

4. ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIILOR:
- CERTIFICAT URBANISM;
- AUTORIZATIE CONSTRUIRE

ADEVERINTE PENTRU NOTARIAT

1. Anexa 24;
2. Titlu proprietate;
3. Certificat fiscal.

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol , modificata , completata si aprobata prin Legea nr.98/2009, orice entitate (persoana fizica sau juridica) are obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol.
Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele :
"a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1- 31mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii."

Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu.
Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe.
Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor imputernicite de acestia documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.

 

Declaratie pentru inscrierea in registrul agricol
Declarare date inscriere in Registrul Agricol
Declaratie pentru completarea Registrului Agricol

ACTE NECESARE – DECLARATIA APIA

1. Copie buletin;
2. Extras cont bancar;
3. Adeverinta Primarie (cu suprafetele de teren lucrate);
4. Act proprietate teren (titlu proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat mostenitor, contract arenda);
5. Copie dupa registrul agricol, pagina 2A si 3;
6. Numar de telefon de corespondenta (fix, mobil);
7. Dosar plic (pentru acte).

ACTE NECESARE PENTRU VANZARE - CUMPARARE TEREN

1. Cerere- pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului;
2. Oferta de vanzare teren;
3. Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare;
4. Act proprietate (titlu proprietate, certificat mostenitor, contract vanzare cumparare s.a.);
5. Carte funciara;
6. Certificat fiscal.

Anexa 1A - Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului

Anexa 1B - Oferta vanzare teren

Anexa 1C - Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori