CARIERA - LOCURI VACANTE

REZULTAT - PROBA SCRISA

Concurs pentru ocuparea functiei publice, vacante, consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul cornpartimentului urbanism disciplina in constructii amenajarea teritoriului organizat in data de 17.05.2021

ANUNȚ

     Privind rezultatul la proba de interviu a concursului organizat in data de 17.05.2021, in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment urbanism disciplina in constructii amenajarea teritoriului.

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 10.05.2021, cu ocazia afisarii rezultatelor in urma verificarii dosarelor depuse de candidatii inscrisi pentru concursul organizat in date de 17.05.2021 proba scrisa pentru recrutarea in functia publica de executie, CONSILIER, clasa I, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului urbanism disciplina in constructii amenajarea teritoriului

REZULTAT - INTERVIU

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, consilier IA in cadrul cornpartimentului Contabilitate, organizat in data de 19.04.2021

REZULTAT - PROBA SCRISA

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, consilier IA in cadrul cornpartimentului Contabilitate, organizat in data de 19.04.2021