top of page

ANUNTURI

ANUNT CONCURS CONSILIER COMPARTIMENT CONTABILITATE


privind rezultatul final la examen/concurs pentru ocuparea functiei vacante de Consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate din data de 11.03.2024

ANUNT CONCURS CONSILIER COMPARTIMENT CONTABILITATE


privind rezultatul probei interviu la examen/concurs pentru ocuparea functiei vacante de Consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate din data de 11.03.2024

ANUNT CONCURS CONSILIER COMPARTIMENT CONTABILITATE


privind rezultatul probei scrise la examen/concurs pentru ocuparea functiei vacante de Consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate din data de 11.03.2024

ANUNT CONCURS CONSILIER COMPARTIMENT CONTABILITATE

TABEL NOMINAL

incheiat astazi, 29.02.2024, cu ocazia afisarii rezultatelor in urma verificarii dosarelor depuse de candidatii inscrisi pentru concursul organizat in data de 11.03.2024 proba scrisa pentru recrutarea in functia publica de executie Consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Contabilitate.

ANUNT CONCURS CONSILIER COMPARTIMENT CONTABILITATE

PRIMARIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUTA, judetul VASLUI publica anuntul privind organizarea concursulul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in baza art. VII din OUG nr. 115/2023-alin.(2) lit.a) si art. VII alin. (7)/XI/Xll din OUG 121/2023 pentru modificarea si completarea Codulul administrativ


Functia publica scoasa la concurs:


Consilier, clasa I, grad asistent. COMPARTIMENT CONTABILITATE - 597224

bottom of page