top of page

ANUNTURI

ANUNT CONCURS

PRIMARIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUTA, judetul VASLUI publica anuntul privind organizarea concursulul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in baza art. VII din OUG nr. 115/2023-alin.(2) lit.a) si art. VII alin. (7)/XI/Xll din OUG 121/2023 pentru modificarea si completarea Codulul administrativ


Functia publica scoasa la concurs:


Consilier, clasa I, grad asistent. COMPARTIMENT CONTABILITATE - 597224

ANUNT CONCURS

Avand in vedere art VII alin.(5) din Ordonnta de Urgenta a Guvernului nr. 115/15.12.2023, nu mai pot continua procedurile pentru ocuprea postului scos la concurs in data de 03.01. 2024 ora 09.00.

ANUNT

privind rezultatul final la examen/concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa l, grad superior in cadrul compartimentului contabilitate din data de 06.10.2023 

ANUNT

privind rezultatul probei scrise la examen/concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa l, grad superior in cadrul compartimentului contabilitate din data de 06.10.2023 

ANUNT

privind rezultatul probei interviu la examen/concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa l, grad superior in cadrul compartimentului contabilitate din data de 06.10.2023 

bottom of page