top of page

REGISTRUL AGRICOL

ANUNT

In conformitate cu prevederile articolelor 11, 14,si 15 din Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare informam persoanele fizice si juridice privind obigativitatea de a declara datele privind inscrierea in registrul agricol in anul 2021 precum si termenele legate pan a la ca re se pot face aceste declaratii

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 12 din 22 februarie 2006

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

ORDIN Nr. 2204/2015 din 21 august 2015

privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

ORDIN Nr. 946 din 13 iunie 2014

privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

ORDIN Nr. 897/798 din 7 septembrie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

bottom of page