IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANUNȚ COLECTIV PENTRU PUBLICAREA PRIN PUBLICITATE - NR. 3678

     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

ANUNȚ COLECTIV PENTRU PUBLICAREA PRIN PUBLICITATE - NR. 3141

     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

RAPORT al compartimentului de specialitate la proiectul de hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

TABLOUL

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei AL. VLAHUTA

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018

 

TABLOUL

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei AL. VLAHUTA

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori