top of page

DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI 2020

DISPOZIȚIA NR. 3 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, in sedinta ordinara in data de 30.01.2020


DISPOZIȚIA NR. 5 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, in sedinta ordinara in data de 27.02.2020


DISPOZIȚIA NR. 48 - privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional


DISPOZIȚIA NR. 68 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investiții ”Construire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


DISPOZIȚIA NR. 69 - privind aprobarea strategiei anuale de achiziție publică a comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, pe anul 2020


DISPOZIȚIA NR. 70 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 19.03.2020


DISPOZIȚIA NR. 90 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 31.03.2020


DISPOZIȚIA NR. 101 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 29.04.2020


DISPOZIȚIA NR. 107 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 28.05.2020


DISPOZIȚIA NR. 115 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 12.06.2020


DISPOZIȚIA NR. 145 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 23.07.2020


DISPOZIȚIA NR. 156 - privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la nivelul comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui


DISPOZIȚIA NR. 202 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 30.10.2020


DISPOZIȚIA NR. 214 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 16.11.2020


DISPOZIȚIA NR. 227 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 22.11.2020


DISPOZIȚIA NR. 13 - privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la nivelul comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui

bottom of page