PREZENTARE GENERALĂ

 

Localitatea Alexandru Vlahuţă se află în partea de sud a judeţului Vaslui, la 24 km de oraşul Bârlad, 60 km de oraşul Vaslui şi la 80 km de oraşul Huşi.Comuna este compusă din satele Alexandru Vlahuţă, Ghicani, Buda, Morăreni şi Floreşti.  

Relieful comunei poate fi caracterizat în general drept sculptural şi fragmentat, datorită văilor adânci şi a faptului că dealurile sunt înguste. Pe văi , apare aspectul de şes, în lunca majoră a apelor.

Energia reliefului este diferenţiată pe teritoriul comunei, mai mare în nord, până la 200 m şi mai mică în sud, în aval, 150 – 100 m. 

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păsuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Mărginită de cele două pârâuri, Simila și Ibana (străvechea Liubana -"vale a dragostei"), comuna se gasește pe Colinele Tutovei, podiș format pe frământatul fund al Mării Sarmatice. Condițiile prielnice au favorizat apariția și dezvoltarea vieții pe aceste meleaguri, astfel încât, din negura mileniilor s-a păstrat un schelet de mamut, descoperit în anul 1889. În punctul "Capul dealului", s-au descoperit vestigii ale culturii Precucuteni și Cucuteni precum și elemente reprezentative pentru perioada de sfîrșit a epocii bronzului. Primul document care certifică existența unui sat pe teritoriul comunei a fost emis in 24 aprilie 1434, la Suceava, de Ștefan Voievod și în care se menționează clar satul Mânzați la obârșia (izvorul) Liubanei. Urmează atestările pentru satul Florești, în 1598 și, în 1619 pentru satul Pleșani (Pleșești). Cursurile de apă și relieful prietenos au permis locuitorilor să își încropească așezări înfloritoare în care, pe lângă lucratul pământului s-au dezvoltat și meșteșugurile. Astfel, erau numeroase vadurile de moară (menționate în documente de pe la 1600), la fel ca pivele de bătut suman. Mai târziu, locuitorii au chibzuit o tehnică anume de obținere a varului, pentru care erau vestiți în așezările din preajmă. Ca urmare, zona înflorește, apar marile moșii, se ridică biserici, școli, spitale. La schitul Mânzați ia ființă, în 1830, una din primele școli rurale din Moldova, iar în 1881 se inaugurează spitalul de la Florești. În această comună s-au născut Alexandru Vlahuță (5 septembrie 1858 în satul care îi poartă numele) și Constantin Chirița (12 martie 1925 în Ibănești).

Cuvântul Primarului:

 

"Sper că fiecare om, fie el locuitor, fie turist, fie investitor, fie demnitar, fie ales local, fie funcționar, să-și facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a comunei Alexandru Vlahuță. Îmi doresc ca toată comunitatea să participe activ la aducerea acestei comune în rândul celor prospere, prin stabilirea de comun acord a noilor tendințe de dezvoltare. Prin aceste măsuri, doresc să dezvoltăm comuna Alexandru Vlahuță și să ridicăm nivelul de trai al locuitorilor."


Dănuț Cojocaru, Primarul comunei Alexandru Vlahuță

Articole adăugate recent

INSTRUCȚIUNI PENTRU INTERACȚIUNEA CU PRIMĂRIA ÎN PERIOADA DE EPIDEMIE CU NOUL CORONAVIRUS

  • Pentru orice vizită la sediul primăriei, cu orice scop, vă rugăm să ne anunțați, în prealabil, prin telefon/fax la numărul 0235.429.317 pentru a vedea dacă deplasarea dumneavoastră la sediul primăriei este obligatorie și urgentă.
  • Plata taxelor și impozitelor locale se poate efectua până pe data de 30 iunie 2020 pentru a beneficia de bonificația de 10%.
  • Utilizați e-mailului primariavlahuta@yahoo.com și adresa site-ului www.alexandruvlahuta.ro pentru comunicare cu primăria pentru orice activitate ce nu necesită în mod urgent și obligatoriu prezența la sediul primăriei.
  • În cazul în care ați ajuns totuși la sediul primăriei, accesul în interiorul birourilor se va face DOAR CU ACCEPTUL ANGAJAȚILOR din biroul respectiv.
  • Emiterea adeverințelor pentru APIA se va face pe bază de programare după data de 06 aprilie 2020 la numărul de telefon/fax 0235.429.317.

ANUNŢURI

CATEGORIE:

ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Alexandru Vlahuță, în sala de ședințe a primăriei Comunei Alexandru Vlahuță, în ziua de joi, 19.03.2020, ora 10.00.

ANUNŢURI

CATEGORIE:

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2020

     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2020 la UAT Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui

ACHIZIŢII PUBLICE

CATEGORIE:

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2020

     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - Achiziții directe pe anul 2020

ACHIZIŢII PUBLICE

CATEGORIE:

ANUNȚ CONCURS/EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL ÎN DATA DE 17.03.2020

     Potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primăria Comunei Alexandru Vlahuță, Județul Vaslui, organizează la sediul său în data de 17.03.2020 concurs/examen de promovare în grad profesional.

     Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

     a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

     b) să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

     c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

     Examenul constă în:

     - selecția dosarelor de înscriere - 05.03.2020-11.03.2020;

     - proba scrisă - 17.03.2020, ora 10.00;

     - interviul - 20.03.2020, ora 10.00. 

ANUNŢURI

CATEGORIE:

 

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori