HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind alegerea  președintelui de ședință


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru Vlahuta


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru Vlahuta


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuta


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 – privind modificarea inventarului bunurilor aflate in domeniului public al comunei Alexandro Vlahuta cu suprafetele real masurate conform planurilor de amplasameut si delimitare a imobilelor


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, pentru obiectivul: "Modernizare Scoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de stat


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa actualizarea indicatorilor tehnic-economici "Modernizare Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta", sat Alexandru Vlahuta, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de stat


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa actualizare "Construire Gradinita in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de stat


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind insusirea propunerii Comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Alexandru Vlahuta, jud. Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind abrogarea hotararii nr. 56/22.12.2020 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014 -2020 a terenului pentru constructia / extinderea / reabilitarea noilor investitii aferente acestuia


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o persoana autorizata pentru exercitarea activitatii de cadastru la nivelul primariei comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori