HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind alegerea  președintelui de ședință


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe trimestrul II 2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind aprobarea Planului anual de lucrări pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Alexandru Vlahuță pentru anul 2020-2021


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 – privind desemnarea unui avocat din cadrul Baroului de avocați Vaslui care să reprezinte Consiliul Local, Primăria si Comuna Alexandru Vlahuță in toate litigiile intervenite între aceștia si alte instituții


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 – privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 la nivelul U.A.T. Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru exercitarea activității de cadastru la nivelul Primăriei Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS la nivelul comunei Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind delegarea gestiunii de alimentare cu apă și de canalizare catre S.C. AQUAVAS S.A.


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind încheierea exercițiului bugetar la data de 31.12.2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 – privind stabilirea consumului de combustibil pentru mașinile, utilajele, moto-ferăstrăul și generatorul din dotarea Primăriei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Alexandru Vlahuță nr. 51/17.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Iacob Mihaela


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după actualizare conform OUG 114/2018 a investiției ”Construire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 – privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției ”Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 – privind alegerea președintelui de ședință


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. Alexandru Vlahuță, precum și procedura de distribuire conform legii a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pajiști


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe luna martie, anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25 - privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și fucționare a Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 26 - privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe trimestrul I/2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 - privind instrumentarea proiectului "Modernizare Scoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor includerii în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de Sars-Cov-2”

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori