HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de consilier al d-lui Florea Sorinel

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind validarea mandatului de consilier a d-lui Ichim Vasile, consilier din partea Partidului National Liberal

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind desemnarea unui avocat din cadrul Baroului de avocați Vaslui care sa reprezinte Consiliul Local, Primăria si Comuna Alexandru Vlahuță în toate litigiile intervenite între aceștia și alte instituții

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind revocarea Hotărârii nr. 45 / 27.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor destinate depozitării gunoiului de grajd"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru exercitarea activității de cadastru la nivelul primăriei comunei Alexandru Vlahuță

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 – privind aprobarea planului anual de lucrari pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Alexandru Vlahuta, pentru anul 2019 - 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind aprobarea incheierii contului de executie bugetara pe trimestrul al III-lea al anului 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 52,43 mp din cadrul unui imobil, apartinand domeniului privat al comunei Alexandru Vlahuta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 – privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor destinate depozitarii gunoiului de grajd, in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 – privind aprobarea proiectului de desfiintare a imobilului Sediul Priamriei vechi din sat/comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa incheierea contractului de achizitii a investitiei ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vasui

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa incheierea contractului de achizitii a investitiei ”Modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa incheierea contractului de achizitii a investitiei ”Construire Gradinita in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 – privind modificarea art. 3 din Hotararea nr. 3/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 – privind obiectivul de investitie - construire Biserica, Chilii, Dormitoare, Troita, Aghiasmantar, Clopotnita si Centrala termica

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 – privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 – 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25 – privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei Alexandru Vlahuta, atestat prin HG 1361/2001

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 26 – privind aprobarea notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in Comuna Alexandru Vlahuta si localitatile apartinatoare"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 – privind stabilirea consumului de combustibil pentru masinilie, utilajele, motoferastraul si generatorul din dotarea Primariei Alexandru Vlahuta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 – privind modificarea HCL nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 30 – privind rectificarea bugetului Consiliului Local Alexandru Vlahuta pe luna mai, anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 31 – privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe TRIM. I 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 32 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Alexandru Vlahuta, jud. Vaslui"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 33 – privind rectificarea bugetului local al comunei Alexandru Vlahuta - etapa august 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 34 – privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 54,547 mp, teren situat in sat. Alexandru Vlahuta, comuna Alexandru Vlahuta, jud. Vaslui, catre SC SORAGMIN SRL