ANUNŢURI

ANUNȚ CONCURS/EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL ÎN DATA DE 17.03.2020

     Potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primăria Comunei Alexandru Vlahuță, Județul Vaslui, organizează la sediul său în data de 17.03.2020 concurs/examen de promovare în grad profesional.

     Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

     a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

     b) să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

     c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

     Examenul constă în:

     - selecția dosarelor de înscriere - 05.03.2020-11.03.2020;

     - proba scrisă - 17.03.2020, ora 10.00;

     - interviul - 20.03.2020, ora 10.00. 

ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Alexandru Vlahuță, în sala de ședințe a primăriei Comunei Alexandru Vlahuță, în ziua de joi, 27.02.2020, ora 10.00.

ANUNȚ

     Primăria Comunei Alexandru Vlahuță a inițiat procedura de consultare publică privind Proiectul bugetului local al Comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020.

ANUNȚ

     In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, aducem la cunostinta publica urmatoarele proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local Alexandru Vlahuta, in sala de sedinta a primariei Comunei Alexandru Vlahuta, in ziua de Luni, 30.01.2020, ora 10.00.

ANUNȚ COLECTIV PENTRU PUBLICAREA PRIN PUBLICITATE - NR. 3678

     În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

header2.png

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Vizitatori