DISPOZIȚII ALE PRIMARULUI 2020

DISPOZIȚIA NR. 3 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, in sedinta ordinara in data de 30.01.2020


DISPOZIȚIA NR. 5 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, in sedinta ordinara in data de 27.02.2020


DISPOZIȚIA NR. 48 - privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional


DISPOZIȚIA NR. 68 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investiții ”Construire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


DISPOZIȚIA NR. 69 - privind aprobarea strategiei anuale de achiziție publică a comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, pe anul 2020


DISPOZIȚIA NR. 70 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 19.03.2020


DISPOZIȚIA NR. 90 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 31.03.2020


DISPOZIȚIA NR. 101 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 29.04.2020


DISPOZIȚIA NR. 107 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința ordinară în data de 28.05.2020


DISPOZIȚIA NR. 115 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, la ședința extraordinară în data de 12.06.2020

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori