top of page

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2021

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind alegerea  președintelui de ședințăHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru VlahutaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru VlahutaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Alexandru VlahutaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 – privind modificarea inventarului bunurilor aflate in domeniului public al comunei Alexandro Vlahuta cu suprafetele real masurate conform planurilor de amplasameut si delimitare a imobilelorHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, pentru obiectivul: "Modernizare Scoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de statHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa actualizarea indicatorilor tehnic-economici "Modernizare Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta", sat Alexandru Vlahuta, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de statHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare, dupa actualizare "Construire Gradinita in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui", finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, prin: Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniul unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de statHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind insusirea propunerii Comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Alexandru Vlahuta, jud. VasluiHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind abrogarea hotararii nr. 56/22.12.2020 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014 -2020 a terenului pentru constructia / extinderea / reabilitarea noilor investitii aferente acestuiaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o persoana autorizata pentru exercitarea activitatii de cadastru la nivelul primariei comunei Alexandru Vlahuta, judetul VasluiHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioareHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 – privind aprobarea taxelor speciale privind apa si canalizare Alexandru Vlahuta precum si stabilirea taxei consum apa/mcHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 – privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala a functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui pentru anul 2021HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 – privind aprobarea statiilor de imbarcare debarcare si a fluxului de calatori pentru transportul public, prin curse regulate, la nivelul comunei Alexandru VlahutaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 – privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe ANUL 2020HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 – privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Alexandru Vlahuta in domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta a imobilului in suprafata de 5400 mp situat in extravilanul comunei Alexandru VlahutaHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 – privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului in suprafata de 5400 mp situat in extravilanul comunei Alexandru Vlahuta, sat Alexandru Vlahuta, in vederea construirii unui drum necesar realizarii obiectivului de investitie "CONSTRUIRE DRUM IN COMUNA  ALEXANDRU VLAH UTA"HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 – privind acceptarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta in domeniul public al judetului VasluiHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuta pe anul 2021

bottom of page